Công bố sáp nhập trường THCS Phạm Hồng Thái và trường TH Trần Văn Ơn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện đề án 167 về việc sắp xếp mạng lưới trường lớp học trên địa bàn giai đoạn 2019-2021. Thứ Ba, ngày 03/03/2019 tại trường TH Trần Văn Ơn, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp Đảng ủy xã Đắk Nia tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc sáp nhập trường TH Trần Văn Ơn và trường THCS Phạm Hồng Thái để thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Ơn. Đồng thời Đảng ủy xã Đắk Nia công bố quyết định thành lập chi bộ trường TH-THCS Trần Văn Ơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Gia Nghĩa có 38 trường học (17 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 06 trường trung học cơ sở và 02 trường liên cấp).

Đồng chí Phạm Thị Hà, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định giao phụ trách trường TH-THCS Trần Văn Ơn của Chủ tịch UBND thành phố cho đồng chí Nguyễn Quang Phú

Đại diện Đảng ủy xã Đắk Nia trao Quyết định thành lập Chi bộ trường TH-THCS Trần Văn Ơn cho đồng chí Nguyễn Quang Phú

Tin bài: Phòng Giáo dục và Đào tạo