Cách thực đăng ký tiên vắc xin phòng Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các tổ chức cá nhân truy cập vào Công thông tin tiêm chủng Covid-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal

hoặc vào phần liên kết banner phía dưới trang thông tin để đăng ký.

Trân trọng!