Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

​         Sáng ngày 16/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa phối hợp tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho gần1.000 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn thành phố.
         Theo đó, từ ngày 15/8 – 23/8/2022, thành phố Gia nghĩa mở 05 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho gần 1.000 là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trên địa bàn thành phố. Tham gia lớp học các học viên sẽ được quán triệt, học tập các chuyên đề: Nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nét nỗi bật tình hình thế giới, trong nước và đại phương trong 6 tháng đầu năm 2022; Ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức trên không gian mạng; Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
        Sau đợt bồi dưỡng chính trị hè, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, hướng phấn đấu trong công tác, học tập và giảng dạy.
Nguồn: TTVH-TT&TT TP
Một số hình ảnh trong buổi khai mạc: