Thông báo thăm dò dư luận các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cấp tỉnh năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Đắk Nông thông báo thăm dò dư luận các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tỉnh Đắk Nông năm 2020. Xem chi tiết thông báo tại đây.