• Phạm Thị Hà
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng Phòng
 • 0949253456
 • phamha.gianghia@gmail.com
 • Nguyễn Tỵ
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0983554991
 • ty.pgdgianghia@gmail.com
 • Thông tin thêm của Phó trưởng phòng (địa chỉ, công tác...)
Lê Thị Như Hương
 • Lê Thị Như Hương
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0983459218
 • nhuhuong.pgdgianghia@gmail.com
 • Lê Thị Xuân
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0946252225
 • xuandacnong@gmail.com