NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN XUÂN CANH TÝ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020, đề nghị các đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

  1. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

–  Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

– Tuyên truyền những đóng góp của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong tiến trình lịch sử vẻ vang của Đảng.

–  Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó khẳng định từ ngày thành lập Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

–  Tuyên truyền thành tựu, kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

–  Tuyên truyền công lao các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng.

–  Thông tin, phản ánh hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng của Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp; hoạt động gặp mặt, thăm hỏi tri ân các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình chính sách, người có công cách mạng, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Các đơn vị mở các chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý. Tập trung tuyên truyên sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua; các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; có hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp phục vụ đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh.

  1. Tuyên truyền mừng Xuân Canh Tý 2020

– Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước gắn với mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; tuyên truyền các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

– Thông tin các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chú trọng động viên, khích lệ tinh thần vượt lên khó khăn, thách thức; sáng tạo, đổi mới tư duy và cách làm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

– Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước, và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

– Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

  1. Tuyên truyền công tác đảm bảo ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết; chống buôn bán hàng lậu, hàng giả; chống buôn bán pháo nổ…

– Thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết; kiểm soát chặt chẽ các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng và bất ổn thị trường.

– Tuyên truyền thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tổ chức tốt hệ thống kênh bán lẻ, giảm thiểu chi phí trung gian, bảo đảm thông suốt từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn thị trường, giá cả, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bảo đảm chất lượng để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho nhân dân với giá cả hợp lý và ổn định; tăng cường gắn kết việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp với các chương trình bình ổn thị trường, giá cả, các hoạt động kết nối cung cầu và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

– Tuyên truyền góp phần bình ổn thị trường và giá thịt lợn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2020. Các cơ quan báo chí, truyền thôngtăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp để người dân không hoang mang trước việc tăng giá thịt lợn; phê phánhiện tượng đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thịt lợn lên cao;thông tin việc chủ động chăn nuôi, cung cấp các loại gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ thịt khác… cung cấp thực phẩm an toàn thay thế thịt lợn phục vụ người dân trong dịp trước, trong và sau Tết.

– Thông tin việc đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ phương án giá và việc xác định giá bán các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

– Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường, trước hết là các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn như lương thực, thực phẩm, cước vận tải,…. trong đó, chú trọng đối với các mặt hàng thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng. Công tác bình ổn thị trường và kích cầu tiêu dùng; khuyến khích các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh tham gia bán hàng bình ổn.

Tăng cường tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phòng,chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn trong khâu buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung kiểm tra, tuần tra chặt chẽ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, các mặt hàng nhập lậu, hàng giả thường có xu hướng gia tăng trong dịp Tết (như chất nổ, pháo, vũ khí; hàng hóa vi phạm môi trường; các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thực phẩm….).

  1. Tuyên truyền công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông

– Tăng cường tuyên truyền về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu và tội phạm trên không gian mạng. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý dân cư. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

– Mở các đợt tuyên truyền công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; các đường dây mua bán, vận chuyển, các điểm sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là tội phạm khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm xâm phạm trẻ em, tội phạm mua bán người… không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây dư luận xấu trong nhân dân.

– Định hướng dư luận; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

– Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2020; khẩu hiệu tuyên truyền: “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; “Không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Thắt dây an toàn trên xe ô tô”.Cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông các ngày Tết trong các bản tin thời sự; tuyên truyền, phát các thông điệp an toàn giao thông Tết.

  1. Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đánCanh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020

Truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý ATTP tại nơi diễn ra lễ hội và người tiêu dùng về việc sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cách phòng, chống ngộ độc thực phẩm; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

Truyền thông thích hợp để phổ biến các quy định, kiến thức về ATTP; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trong dịp trước, trong và sau Tết, cũng như mùa Lễ hội Xuân 2020.