Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
596/TB-HĐ 31/12/2019 Thông báo, Thông báo danh sách các nhà giáo thuộc UBND thị xã Gia Nghĩa đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020