Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
356/PGD&ĐT 24/09/2019 Công văn, hướng dẫn cụ thể một số nhiệm vụ năm học 2019-2020
339/PGD&ĐT 10/09/2019 Công văn, Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2019-2020
5807/BGDĐT-CNTT 21/12/2018 Công văn, Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017