Phòng GD&ĐT Thành phố Gia Nghĩa

  • Điện thoại: 02613543183
  • Email: pgdgianghia.daknong@moet.edu.vn
  • Trụ sở: Phường Nghĩa Tân – thành phố Gia Nghĩa – Tỉnh Đắk Nông