NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN XUÂN CANH TÝ

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN XUÂN CANH TÝ

Lượt xem:

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020, đề nghị các đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam –  Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý [...]