Công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023

Công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023

Lượt xem:

Công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023   [...]
Công khai dự toán chi NSNN của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 2 năm 2023

Công khai dự toán chi NSNN của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 2 năm 2023

Lượt xem:

Công khai dự toán chi NSNN của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 2 năm 2023   [...]
Công khai bổ sung kinh phí tinh giản biên chế năm 2023

Công khai bổ sung kinh phí tinh giản biên chế năm 2023

Lượt xem:

Công khai bổ sung kinh phí tinh giản biên chế năm 2023 [...]
Công bố công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Công bố công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Công bố công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022 [...]
Công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 [...]
Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 1 năm 2023

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 1 năm 2023

Lượt xem:

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 1 năm 2023. [...]
Nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và Chuyển đổi số

Nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và Chuyển đổi số

Lượt xem:

“Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin 17 điểm khác biệt” https://daknong.gov.vn/video-chuyen-doi-so/chuyen-doi-so-va-cong-nghe-thong-tin-17-diem-khac-biet-358597 [...]
TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NGÀY 14/02/2023.

TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NGÀY 14/02/2023.

Lượt xem:

TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NGÀY 14/02/2023. Thừa ủy quyền của UBND thành phố Gia Nghĩa, sáng ngày 14/02/2023 tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đối với cán bộ quản lý các trường học thuộc UBND thành [...]
Công khai dự toán thu, chi NSNNN của ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

Công khai dự toán thu, chi NSNNN của ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

Lượt xem:

Công khai dự toán thu, chi NSNNN của ngành giáo dục và đào tạo năm 2023 [...]
Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

Lượt xem:

​         Sáng ngày 16/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa phối hợp tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho gần1.000 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn thành phố.          Theo đó, từ ngày 15/8 – 23/8/2022, thành [...]
Trang 1 / 3123 »